محصولات

مکانیکال سیل فنرموجی

<br />
<b>Notice</b>:  Undefined variable: product in <b>/home2/mabnapad/public_html/fa/template/products.html</b> on line <b>251</b><br />

:نوع نامتعادل با فنر سینوسی این نوع سیلها مستقل از جهت چرخش شافت بوده و ابعاد آنها مطابق با استانداردهای 24960 می باشد. مدل نمایش داده شده در صنایع پتروشِمیی و صنایع کاغذ استفاده بسزایی دارد. دامنه قطر شافت 14 تا 100 میلیمتر میباشد. دامنه حرارت کاری 40- تا 200 درجه سانتیگراد است نوع متعادل با فنر سینوسی: این نوع سیلها مستقل از جهت چرخش شافت بوده و ابعاد آنها مطابق با استانداردهای DIN 24960 می باشد . دامنه حرارت کاری 20- تا 220 درجه سانتیگراد استتصاویر: